Enerji Etüdü Zorunluluğu: Detaylı Anlatım

Enerji Etüdü Zorunluluğu: Detaylı Anlatım

2007 yılında 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile hayatımıza giren enerji etüdü kavramı giderek daha önemli hale geliyor. Gelişen teknolojilerle artan enerji ihtiyacımız ve enerji de dışa bağımlılığı azaltma isteğimiz, bizleri enerji tasarrufuna yönlendiriyor.

İşte tam da bu noktada enerji etütleri bizlere tasarruf konusunda birden çok yol haritası çiziyor. Özetle enerji etütleri bir tesiste mevcut durumun değerlendirilmesi ve tasarruf potansiyellerinin belirlenmesi çalışmalarının tümüdür.

Fabrika İçi

Biz de sizlere enerji etüdü zorunluluğu ve ne gibi yasal yaptırımların uygulandığını anlatmak için bu içeriği hazırladık.

Enerji Etüdü Yapan Firmalar

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca belirli kurum kuruluş ve işletmelerin yaptırması zorunludur.

Bu enerji etütleri sadece yetki belgeli Enerji Verimliliği ve Danışmanlık Şirketleri tarafından yapılmaktadır.

Çeşitli denetlemelere tabi tutulan yetki belgeli Enerji Verimliliği ve Danışmanlık Şirketleri listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer almaktadır.

Bakanlık Yetkili EVD Şirketleri İçin >>

Bu şirketler tarafından endüstriyel işletmelerde veya binalarda gerçekleştirilecek etüt çalışmaları sırasında, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından akredite olmuş ve kalibrasyonu yapılmış cihazların kullanılması zorunludur.

Bina Tipolojilerine Göre Enerji Etüdü Zorunluluğu

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına dair Yönetmelik’’ uyarınca kamu binaları, özel hizmet binaları ve sanayi tesislerinde farklı enerji tüketimleri olacağı için uygulanan yaptırımlar da farklılık gösterir.

Soru: Zorunlu enerji etütleri için son tarih ne zaman doluyor?

Cevap: 25 Ocak 2020 tarihli 31019 sayılı resmi gazete yayımlanan "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" içerisinde bulunan geçici madde ile "2019 yılında tamamlanması gereken zorunlu etütler, bir defaya mahsus olmak üzere en geç 2020 yılı sonuna kadar tamamlanır."

Fabrika Bacaları

Etüt yapılması zorunlu olan kurum, kuruluş ve işletmelerden:

Ticari ve Hizmet Binaları

Ticari ve hizmet binalarında (Otel, AVM, Hastane, İş Merkezi, Okul vb.) toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Binalarda yapılan enerji etütleri her 7 yılda bir yenilenir.

Kamu Binaları

Kamu binalarında toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalarda Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Kamu binalarında yapılan enerji etütleri her 7 yılda bir yenilenir.

Not: 25 Ocak 2020 tarihli 31019 sayılı resmi gazete yayımlanan "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik"te yapılan değişiklik ile 10 yıl enerji etüdü yenileme süresi 7 yıla indirilmiştir.

Soru: Enerji yöneticisi zorunluluğu kapsamına giren bir kamu kurumu, enerji etüdü zorunluluğu kapsamına da girer mi?

Cevap;

Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binalarında etüt yaptırılması zorunludur. Bu etütler her 7 yılda bir yenilenir. Hazırlanan nihai etüt raporları etüdün yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar bakanlığa iletilir. 

Kaynak: Resmi Gazete Sayı 31019

Sanayi Tesisleri

Sanayi tesislerinde yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde Enerji Etüdü yapılması zorunludur. Sanayi tesislerinde yapılan enerji etütleri her 4 yılda bir yenilenir.

Yasal Kapsam Birim Hesapları Örneği

Yukarıda yer alan TEP birimi ton eşdeğer petrolün kısaltmasıdır. TEP; farklı enerji kaynakları birimlerinin karşılaştırılabilmesi için ortaya çıkmış enerji birimidir. 1 TEP, 1 ton petrolün yakılması için gereken enerjiyi ifade eder.

Bina veya tesislerde ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma amaçlı en çok kullanılan enerji çeşitleri elektrik ve doğalgazdır. Tesisisin toplam enerji tüketimi; elektrik ve doğalgaz tüketiminin aynı birim olan TEP’e çevrilmesi sonucu elde edilir ve bu şekilde iki farklı birim tek bir birimde ifade edilebilir.

Tesisinizin toplam enerji tüketimini bilmeniz için yapmanız gereken işlem çok basittir. Enerji tüketiminizi doğru hesaplamalar TEP'e çevirebilirsiniz. Bu sayede toplam tüketiminizi tespit ederek, bina tipolojinize göre belirlenen yasal zorunluluk kapsamına girip girmediğinizi öğrenebilirsiniz.

Örnek bir hesaplama yapacak olursak;

Ticari ve hizmet kapsamına giren "A Binası" için 1 yıla ait elektrik ve doğalgaz tüketim değerleri şu şekildedir:

Elektrik: 1.984.198,0 kWh
Doğalgaz: 170.640,33 Sm3

Örnek Tüketim Grafiği;

Örnek Maliyet Grafiği;

1 kWh = 0,000086 TEP
1 Sm3 \= 0,000825 TEP’e karşılık gelmektedir.

Bu durumda binaya ait yıllık toplam elektrik enerjisi tüketimi TEP cinsinden;
1.984.198,0 (kWh) x 0,000086 (TEP/kWh) = 170,64 TEP

Binaya ait yıllık toplam doğalgaz enerjisi tüketimi TEP cinsinden;
170.640,33 (Sm3) x 0,0008625 (TEP/ Sm3) = 88,8 TEP

Binaya ait yıllık toplam enerji tüketimi TEP cinsinden 259,44 TEP bulunur. Bu örnek binanın toplam inşaat alanı eğer 20.000 m2'den az ise enerji etüdü yasal zorunluluğu kapsamına girmez. (Referans değerleri yukarıdaki Ticari ve Hizmet Binaları başlığından alabilirsiniz.)

Örnek Birim Hesap Tablosu

Yaygın kullanılan birimler için TEP'e dönüştürme tablosu şu şekildedir;

TEP Dönüştürme Tablosu

Enerji Etüdü İdari Yaptırımları

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında uygulanacak idari yaptırımlar aşağıdaki gibidir.

Enerji Verimliliği Kanunu 5. Bölüm İdari Yaptırımlar ve Uygulama – Madde 10 kapsamında idari para cezası vermeye yetkili olanlar tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere aşağıdaki esaslar çerçevesinde idari yaptırım uygulanır.

‘’8. Madde kapsamında istenen bilgilerin ve inceleme yapma imkanının verilmemesi halinde istenilen bilgi ve/veya iznin verilmesi için otuz günlük süre tanınır.

Verilen süre sonunda istenen bilgilerin yanlış veya noksan verilmesi halinde 22.550,0 TL (2018 yılı verilerine göre), hiçbir bilgi verilmemesi ve/veya yerinde inceleme imkanının tanınmaması halinde 112.780,0 TL (2018 yılı verilerine göre) idari para cezası verilir.

Sizler de bina veya tesisinizin tipolojik verileri doğrultusunda yasal zorunluluk kapsamına girip girmediğinizi öğrenmek ve uzman kadromuzdan destek alabilmek için ücretsiz danışma hattımızı arayabilir, her türlü yardımı talep edebilirsiniz.


Merve Çelik

Enerji Sistemleri Mühendisi

Sehatek Blog Profili

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Yorum Yap

* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış

İlginizi Çekebilir

Termal Kamera Nedir? Hangi Amaçlarla Kullanılabilir?

Enerji verimliliği çalışmalarında sık sık kullanılan termal kamera nedir? Hangi amaçlar için kullanılır?

Verimlilik Artırıcı Proje Örnekleri

Verimlilik artırıcı projeler ne amaçla ve nasıl yapılır? Türkiye özelinde yapılan verimlilik artırıcı proje örnekleri nekerdir?