Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD)

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD)

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın enerji politikasında izlediği en önemli yol şüphesiz ki enerji verimliliği çalışmaları ile enerji yoğunluğunu azaltmaktır. Bir ülkenin enerji yoğunluğu ne kadar düşükse, birim ürün üretmek için harcanan enerji de o kadar düşük olur. Düşük enerji yoğunluğu, enerjinin verimli kullanıldığının bir kanıtıdır.

Dünyada bilinen adıyla "Energy Service Company (ESCO)" ülkemizde Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) hizmetleri anlamına karşılık gelmektedir. 1970’li yıllarda dünyanın gelişmiş ülkelerinde başlayan enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin faaliyetleri ülkemizde 2000’li yılların başında görülmeye başlamıştır.

Dünya

Ülke olarak enerjide dışa bağımlı oluşumuz, enerji verimlilik danışmanlık şirketlerinin üzerine büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bir bina veya tesiste enerji verimliliği anlamında atılabilecek en küçük adım, büyük tasarruf kapılarını açmayı da beraberinde getirmektedir.

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, 2 Mayıs 2007 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ‘’5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’’ ile hayatımıza girmiş bir kavramdır.

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri; 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre tanımlanmış Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, "Genel Müdürlük (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü) veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen şirketler" olarak tanımlanır.

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri -EVD- Faaliyetleri

Rapor Hazırlayan Çalışan

Enerji verimliliği konusunda danışmanlık, enerji etütleri ve eğitimlerin tamamı enerji verimliliği hizmetlerinin kapsamına girer. Bu şirketlerin ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında belli başlı görevleri şu şekildedir:

 • Bina sahipleri veya yönetimleri ile hizmet anlaşması yaparak enerji verimliliği danışmanlık faaliyetlerini yerine getirmek, enerji etütleri gerçekleştirmektir.

 • Çalışmalar sırasında verimlilik artırıcı proje çalışmaları yürütmek ve tasarruf garantisi sağlamaktır.

 • Yetki aldıkları kuruma, o yıl içerisindeki tüm enerji verimliliği danışmanlık hizmetlerini içeren faaliyet raporunu yıllık olarak sunmaktır.

Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketleri Yetkilendirmeleri

Enerji Verimlilik Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek isteyen tüzel kişiler bina ve sanayi tesislerinde yetki sahibi olabilirler. Bina ve sanayi alanında yetki belgesi almak için yerine getirilmesi gereken hükümler birbirinden farklıdır. Tek bir tüzel kişi, iki farklı yetki için hükümleri yerine getiriyorsa hem bina hem de sanayi tesisleri için yetkilendirilebilir.

Sehatek EVD Yetki Belgesi

Tüm bu hizmetleri yerine getirmek için yetki belgesi almak isteyen Enerji Verimliliği danışmanlık şirketleri, yetkilendirme kapsamında 2 Mayıs 2007 tarihli resmi gazetede yayımlanan "Enerji Verimliliği Kanunu", 27 Ekim 2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artmasına Dair Yönetmelik" ve son olarak 25 Temmuz 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan "Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ "hükümlerini yerine getirirler.

Bina Alanında Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Yetkilendirilmesi

Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketi olarak ‘’Bina’’ alanında yetki almak isteyen şirketlerin bünyelerinde;

 1. Alt sektörlerden birinde proje-tasarım-uygulama ve/veya işletme konularında en az 5 yıl deneyim sahibi asgari 1 mühendisin olması gerekir.

 2. Bina Etüt Proje sertifikasına ve en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip asgari 2 mühendisin olması gerekir.

 3. Tablo 1’de tanımlanan Alt Sektörlerden her ikisinin uzmanı olduğunun belirtilmek istenmesi halinde, 1. maddede belirtilene ilave olarak, aynı maddede belirtilen niteliklere sahip asgari bir mühendis ile 2. maddede belirtilenlere ilave olarak, aynı maddede belirtilen niteliklere sahip asgari iki mühendis olması gerekir.

Enerji Etüdü Zorunluluğu: Detaylı Anlatım

Sanayi Alanında Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Yetkilendirilmesi

Problemli Fabrika

Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketi olarak ‘’Sanayi’’ yetkisi almak isteyen şirketlerin bünyelerinde;

 1. Sanayi alt sektörlerinden birinde, üretim hatlarındaki proses ve ekipmanlar konusunda toplam olarak en az on yıllık deneyim sahibi ve ilgili sektörde üretim ve işletme ile ilgili birimlerin yönetim kademelerinde görev almış asgari bir mühendis olması gerekir.

 2. Etüt‐proje sertifikasına ve en az beş yıllık mesleki deneyime sahip asgari üç mühendis olması gerekir.

 3. Tablo 1’de tanımlanan Alt birden fazla alt sektörün uzmanı olunduğunun belirtilmek istenmesi halinde, 1. Maddede belirtilene ilave olarak her bir alt sektör için aynı maddede belirtilen niteliklere sahip asgari bir mühendis ile 2. maddede belirtilenlere ilave olarak, her bir alt sektör için aynı maddede belirtilen niteliklere sahip asgari iki mühendis olması gerekir.

SEKTÖRUZMANLIK

UZMAN
PERSONEL
(ADET)

SERTİFİKALI
PERSONEL
(ADET)
TOPLAM
PERSONEL
(ADET)
SANAYİAlt Sektör 1 - Demir ÇelikMühendis (1)Mühendis (3)Mühendis (4)
SANAYİAlt Sektör 2 - Taş - Toprak - MadenMühendis (2)Mühendis (5)Mühendis (7)
SANAYİAlt Sektör 3 - Kimya - PetrokimyaMühendis (3)Mühendis (7)Mühendis (10)
SANAYİAlt Sektör 4 - Kağıt TekstilMühendis (4)Mühendis (9)Mühendis (13)
SANAYİAlt Sektör 5 - GıdaMühendis (5)Mühendis (11)Mühendis (16)
SANAYİAlt Sektör 6 -Ulaşım AraçlarıMühendis (6)Mühendis (13)Mühendis (19)
BİNAAlt Sektör 1 - Ticari BinalarMühendis (1)Mühendis (2)Mühendis (3)
BİNAAlt Sektör 2 - KonutlarMühendis (2)Mühendis (4) Mühendis (6)

TABLO 1- Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri Alt Sektörler

Yetkilendirme Başvuruları

Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketi olmak isteyen tüzel kişiler başvurularını her yılın Ocak ve Temmuz ayında yapabilirler.

Yetki Belgesi Geçerlilik Süreleri

Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin yetki belgelerinin geçerlilik süreleri 3 yıldır. Belgenin, veriliş tarihinden itibaren 3 yıl sonra yenilenmesi gerekir. Genel Müdürlük tarafından yapılan denetlemeler sonucunda faaliyetine devam etmesinde sakınca olmayan şirketlerin belgeleri yenilenir.

Vatandaş olarak burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, enerji verimliliği ve danışmanlığı üzerine hizmet alacağımız şirketlerin yetki belgelerinin tarihidir. Şirkete ait yetki belgesi tarihinin güncel olması, şirketin faaliyette olduğuna dair en önemli kanıttır.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan Yetkilendirmeler sayfasında 2018 yılı Ekim ayı verilerine göre 44 Yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketi bulunmaktadır.

Enerji verimliliği danışmanlık faaliyetlerinden sadece bina alanında yetkisi olan şirketlerin sayısı 29, sadece tesisleri alanında 6, hem bina hem sanayi alanında yetkisi olan şirketlerin sayısı ise 7’dir.

Yetki Belgesi Nasıl İptal Olur?

 • En fazla üç uygulama taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetki belgesi 1 yıl süreyle iptal edilir.

 • Kanunla ilgili uyumsuzluklar durumunda en fazla 3 ihtar sonrasında hala düzeltilmeyen durumlar için enerji verimliliği danışmanlık yetki belgesi 6 ay süreyle iptal edilir.

 • Eksik ya da yanlış yapılan uygulamalar ve faaliyet raporlarının uygulamalar ile uyumsuz olması durumunda yetki belgesi 3 ay süreyle iptal edilir.

 • Belirlenen süreler sonunda hiçbir düzeltme olmaz ise şirketlerin yetkileri iptal edilir.

Bu veriler şunu açıkça belirtmektedir ki ülkemizde enerji verimliliği çalışmalarını sürdüren yetkili danışmanlık şirketleri sayısı oldukça azdır. Uzman mühendis kadrosu ve tecrübe birikimi ile oluşabilecek bu şirketlerden biri olan "SEHATEK Enerji Verimliliği ve Danışmanlık Şirketi" enerji verimliliği faaliyetlerini belirli bir mühendislik disiplini ile gerçekleştirerek müşterilerine en uygun çözümleri sunar.

Sehatek, Enerji Verimliliği Hizmetleri kapsamında; enerji etütleri, enerji kimlik belgesi, termal kamera ölçüm hizmetleri, ısı yalıtım danışmanlığı, ısı geçirgenlik katsayısı ölçümü, verimlilik artırıcı proje çalışmaları sürdürmektedir.

Etüt, proje ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılan ölçümlerde, akredite olmuş ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılmış ve etiketlenmiş cihazların kullanılması zorunludur.

Her türlü sorunuz için ücretsiz danışma hattımızı arayabilir bize ulaşabilirsiniz.

İletişim>>


Merve Çelik

Enerji Sistemleri Mühendisi

Sehatek Blog Profili

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Yorum Yap

* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış

İlginizi Çekebilir