Sehatek: Isı Yalıtım Danışmanlığı Ne İşe Yarar?

Sehatek: Isı Yalıtım Danışmanlığı Ne İşe Yarar?

Binalarda ısı yalıtımı, enerjinin verimli kullanımı ve mahal sıcaklık konforu için yapılmaktadır. İnsanların konforlu bir yaşam sürdürebilmeleri için bulundukları ortamın 22°C ile 24°C arasında olması bağıl nemin ise %50 olması gerekmektedir.

Her mevsimde, yaşanılan mahalde bu sıcaklığın sabit olması beklenemez. Bunu sağlamaya çalışmak için ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerine ihtiyaç duyarız. Ancak sadece sistemlerin uygulanması da her zaman istenilen faydayı sağlamaz.

05.12.2008 tarihli “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” yeni binalarda ısı yalıtımı zorunlu kılmıştır. Bu sebeple yapılan yeni binalar TS-825 standartına uygun olarak yalıtım yapmak zorundadır.

“Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

Çatı Yalıtımı Yapan İşçi

Yalıtım zorunluluğu mevcut binaları kapsamamaktadır. Bu sebeple yapılan yalıtım yanlış kalınlık ve türde , bulunduğu iklime uygun olmayan, ihtiyacı karşılamayan bir şekilde yapılabilmektedir. Oysa mevcut binaların TS 825 standartına uygun ve Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği doğrultusunda yalıtım yapılması gerekmektedir. Yalıtım doğru yapılmadığı zaman;

 • Gerekli konfor sağlanamaz,
 • Tüketilen enerji miktarında düşme olmaz,
 • Eğer ihtiyaçtan fazla yalıtım uygulanırsa fazla yalıtım maliyetine yol açar

SEHATEK bütün bu yanlış uygulamaları engellemek, doğru, eksiksiz ve ihtiyaca yönelik yalıtım uygulaması yapımını sağlamak amacıyla Isı Yalıtım Danışmanlığı vermektedir.

Isı Yalıtımının Faydaları

Binalara yapılan ısı yalıtımı sisteminin faydaları şunlardır;

 • Binalarda enerji tasarrufunu sağlar,
 • İç ortamlarda terleme sonucu oluşan küf ve yüzeylerin kabarmasını engeller
 • Ortam konforunun arttırır, hava kalitesini iyileştirir
 • Binanın ömrünü uzatır
 • Faturalara ayrılan bütçenin azalmasını sağlar
 • Harcanılan enerji azaldığı için CO2 salınımını azaltır
 • Soğutmaya ayrılan giderleri azaltır.

Aynı zamanda unutulmamalıdır ki binaya uygun olarak yapılmış bir ısı yalıtımı enerji giderlerini %35 oranında indirebilir.

Peki bu danışmanlığı verirken gerekli ölçüm ve evraklar nelerdir?

 • Gerçekçi sonuçlar elde edebilmemiz için, yalıtım yapılacak bina mutlaka yerinde incelenmelidir.
 • Bina tüm cepheleri termal kamera ile görüntülenir, termal kamera raporu oluşturulur.
 • Bina tüm cephelerinden birer örnek olacak şekilde duvar yüzeylerinde ısıl geçirgenlik (U=W/m2x K) ölçümü yapılır. Bunun sonucunda ısıl geçirgenlik raporu oluşturulur.
 • Binaya ait mimari ve mekanik projeler temin edilir. Bu bilgiler ışığında, TS 825 İzoder Programı’na veri girişi sağlanarak binanın özgül ısı kaybı ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı belirlenir.
 • Daha önce bölgesel olarak yalıtım yapılmış ise, (Örneğin dış cephe yalıtımı yok fakat çatı için yalıtım uygulaması yapılmış) ısı yalıtım raporunun temin edilmesi gerekir.
 • Binanın mevcut durumu için (yalıtım öncesi durum) enerji kimlik belgesi düzenlenir ve enerji tüketimleri tespit edilir.
 • Binanın bulunduğu il, ilçe göz önünde bulundurularak, hangi iklim bölgesi sınırları içerisinde olduğu belirlenir. TS 825 İzoder Hesap Programına göre, duvar, kiriş-kolon, çatı, zemin döşemesi gibi yapı elemanlarının ısıl geçirgenlik değerleri hesaplanır. TS 825 Standartı referans alınarak, binanın bulunduğu iklim bölgesi için, yapı elemanlarında olması gereken ısıl geçirgenlik katsayıları belirlenir. Hesaplamalar sonucunda, farklı yapı elemanları için uygun yalıtım malzemesi ve kalınlığı belirlenmiş olur.

Sehatek olarak bu aşamaları titizlikle gerçekleştirdikten sonra teknik anlamda görüşmelerimiz devam edecek ve yalıtım sürecinde her türlü kontrol ve denetim tarafımıza ait olacaktır.

Yalıtım süreci bittikten sonra, binanızın enerji kimlik belgesi yeniden düzenlenecek ve doğru bir yalıtım uygulaması sonrasında enerji performans sınıfınız yükselecektir. Bu kontrol teoride, yapılan yalıtımın doğru olduğunun göstergesi olacaktır.

Pratikte ise, teknik anlamda yukarıda bahsedilen ölçüm hizmeti tekrarlanır, uygulama hakkında gerçekçi yorum yapılması sağlanır.

Termal kamera ile tüm cephelerden görüntü alınır, mevcut kayıpların görülmemesi beklenir.

Duvar yüzeylerinde ısıl geçirgenlik testleri tamamlanır, TS 825 Standartı’na göre olması gereken değerlere yakınlığı kontrol edilir.

Hazırlamış olduğumuz teknik şartname doğrultusunda, yalıtım uygulaması yaptıracağınız firmayı seçme kararı tamamen siz değerli müşterilerimize aittir. Unutulmamalıdır ki ısı yalıtımı ciddi bir iş sürecidir. Ancak uzman firmalarla çalışarak, konfor şartlarınızdan ödün vermeden ciddi tasarruf elde edilebilir.

Isı Yalıtımı Örnek Hesaplama

İstanbul ilinde 4 katlı 16 daireli bir binanın TS 825 Standartı’na göre yıllık ısıtma ihtiyacı hesaplanmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Yalıtım yapılmadan önce bir yılda ısıtmaya harcadığı enerji: 169.720,0 kwh/yıl olarak bulunmuştur.

TS 825 Standartına göre 2. İklim bölgesi için dış duvar yüzeyine 5 cm standart EPS yalıtım yapıldıktan sonra ısıtmaya harcadığı enerji: 124.960,0 kwh/yıl

(169.720,0 kwh/yıl) – (124.960,0 kwh/yıl) = 44.760,0 kwh/yıl

Doğalgazın birim fiyatı:0.08417162 TL/kwh

44.760,0 kwh/yıl  0.08417162 TL/kwh = 3.767,5 TL/YIL

****TL/kWh birim fiyatı 0.08417162 TL/kwh, Haziran 2018 ayı doğalgaz faturasından alınmıştır.

Bu hesaplama sonucunda sadece ısıtmadan yaptığımız yıllık kar: 3.767,5 TL/YIL


Diğdem Karakaş

Enerji Sistemleri Mühendisi

Sehatek Blog Profili

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Yorum Yap

* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış

İlginizi Çekebilir

En Doğru Isı Yalıtımı Malzemesi Nedir?

Isı yalıtım malzemelerinin, binaların enerji kimlik belgesinin hazırlanması sırasında enerji performansına etkisi nedir?

Pencerelerde Yalıtımın Enerji Performansına Etkisi

Artan enerji verimi ihtiyacının karşılanması açısından önemi olan pencerelerde yalıtımın enerji performansına etkis