Kalem Kağıt Klavye

Temel Yalıtımı Nasıl Yapılmalıdır? Yaparken Nelere Dikkat Edilir?

Temel Yalıtımı Nasıl Yapılmalıdır? Yaparken Nelere Dikkat Edilir?

Ortalama Okunma Süresi:  4:59

Temel & Arakat Yalıtımı

Son zamanlarda bir çok yapının ana meselelerinden biri olan yalıtım mevcut binaların büyük bir bölümünde kısmen veyahut hiç yapılmamıştır.

Bir binaya yalıtım uygulanması gelişen teknoloji ve ürünlerle son zamanlarda oldukça kolaylaştırılmıştır.

İnşaat ve arsa fiyatlarındaki yükselme yatırımcı ve projecileri toprağa temaslı bölgeleri yararlı alan olarak değerlendirilecek şekilde tasarım yapmaya zorlamaktadır. Enerji tüketimini asgariye indirmek yoğuşmayı önlemek, bina içinde konfor sağlamak için bu bölgelere ısı yalıtımı yapmak şarttır.

Temel; binanın toprakla temas eden duvar ve taban alanlarını ifade eder. Temel yalıtımının en ehemmiyetli noktası ısı yalıtımının yapıyı dışarıdan çevrelemesidir. Temellerin dıştan yalıtımı ısı kayıplarını asgariye indirir ve temel yapısının ömrünü uzatır.

temel-yalitimi

Tabanda oluşabilecek ısı kaçışlarını önlemek için daimi ve emin bir yalıtım uygulanmalıdır. Mevcut bina veya inşaatı süren herhangi bir yapının vaziyetine bağlı kalmaksızın döşeme betonunun altına veya üstüne ısı izolasyon tabakası yerleştirilebilir.

Ayrıntılı olmayan ve eksik yapılan yalıtım uygulamaları yaşam alanları zeminlerinde yüksek derecede ısı kaybına yol açar. Bu mesele yaşam mahali alanının altının depo, garaj, bodrum veya zeminin direk hava ile temas ettiği yapılar da çok sık görülür.

2007 yılında yayınlanan "Enerji Verimliliği Yasası" ve 2008 yılında yayınlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ile yeni yapılan binalar 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu olarak Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almaya başladı. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında çıkarılan kanuna göre yeni yapılan binaların iskân ruhsatı alabilmeleri için mutlaka enerji kimlik belgelerini almaları gerekir.

Üstelik enerji kimlik belgesinde belirtilen enerji sınıfının en az C sınıfında olması ve binaların buna uyacak şekilde tasarlanması, planlarının yapılması ve inşa edilmesi gerekir. Aksi halde bu şartları taşımayan hiç bir binaya iskân ruhsatı verilmez.

Hali hazırda mevcut olan binalar için ise yeni binalarda olduğu gibi herhangi bir enerji sınıfı zorunluluğu bulunmamaktadır. 2 Mayıs 2017’de zorunlu olacak enerji kimlik belgesi zorunluluğu 1 Ocak 2020’ye ertelenmiştir. 22 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe giren TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Yasaları standartında yapılan değişikliklerle toprak temaslı ısı yalıtım uygulamalarında XPS ürünlerin kullanması gerekmektedir.

Döşemelerde Isı Yalıtmı

Önceden yapılmış binalarda döşemeden yalıtım imkanları oldukça sınırlıdır. Ancak döşemenin değişmesi gerektiği vaziyetlerde ısı yalıtım malzemeleri uygulanabilir. Yeni yapılacak binalarda ise döşemelere ait yalıtım tedbirleri en baştan alınmalı ve uygulanmalıdır.

Döşemelerde kullanılacak yalıtım malzemeleri, döşemenin konumuna göre seçilmelidir. Bunlar şöyle sıralanabilir.

  •  Toprağa oturan döşemeler.
  •  Döşemeden ısıtmalı sistemler.
  •  Düşük sıcaklıklı ortama bitişik döşemeler.
  •  Çıkmalar.

Toprağa oturan döşeme yalıtımı nem izolasyonunu da gerektirdiğinden ihtisas istemektedir.

Isıtılmayan ara kat döşemelerinde yapılan yalıtım ısıdan çok ses izolasyonu emelli olup, bir hayli ülkede zorunlu tutulmaktadır. Döşemeden ısıtma uygulamalarında ise ısıtıcı borulardan alt kata ısı geçişi olmaması için ısı yalıtımı yapılır.

Binalarda yalnızca konfor ve dış görünüm yanında temel yalıtımı  da oldukça önemlidir. İzolasyon temelden başlayarak en son çatıda bitmelidir. Bu yüzden temel yalıtımı nasıl yapılır konusunda bilinçli davranmak ve kolay yollarla bunu analiz etmek gerekir. Binanın temelinden başlayarak çatısına kadar uygulanacak basit yollarla izolasyonunu gerçekleştirmek gerekir. Yalıtım uygulaması binanın temelinden başlamalı ve çatısına kadar devam etmelidir.

Isı Yalıtım Malzemeleri

A) EPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 7316 EN 13163 standardına göre TSE belgeli, en az 30 kg/m3 yoğunlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 200 kPa, yanıcılık sınıfı minimum B1 sınıfı olan genleştirilmiş (ekspande) polistiren köpük levhalar.

B) XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 11989 EN 13164 standardına göre TSE belgeli, en az 30 kg/m3 yoğunlukta, %10 deformasyonda basma mukavemeti en az 200 kPa (C2 Sınıfı), yanıcılık sınıfı minimum B1 sınıfı olan ekstrüde polistiren köpük levhalar.

C) Taşyünü Isı Yalıtım Levhaları: TS 825’e uygun kalınlıkta ve TS 901-1 EN 13162 standardına göre TSE belgeli, yanıcılık sınıfı A olan en az 100 kg/m3 yoğunlukta taşyünü levhalar.


Hayrettin Sarışan

Hayrettin Sarışan

Jeofizik Mühendisliği

Sehatek Blog Profili

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hem bina hem sanayi alanında yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Yorum Yap

* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış

İlginizi Çekebilir

Isı Yalıtım MalzemesiEn Doğru Isı Yalıtımı Malzemesi Nedir?

Isı yalıtım malzemelerinin, binaların enerji kimlik belgesinin hazırlanması sırasında enerji performansına etkisi nedir?

Çift CamlarPencerelerde Yalıtımın Enerji Performansına Etkisi

Artan enerji verimi ihtiyacının karşılanması açısından önemi olan pencerelerde yalıtımın enerji performansına etkis