Kalem Kağıt Klavye

Yenilenebilir Enerji Destekleri - Destek Almak İçin Gerekli Şartlar

Yenilenebilir Enerji Destekleri - Destek Almak İçin Gerekli Şartlar

Ortalama Okunma Süresi:  3:16

Türkiye Cumhuriyeti Yenilenebilir Enerji Destekleri

Günümüzde üretimin ve organize sanayi bölgelerinin artış göstermesi sebebiyle her geçen gün daha fazla elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyoruz.

Bu enerji ihtiyacını kendi kendimize karşılayabilmek için de ülkemizin birçok yerinde rüzgâr gülleri, barajlar ve güneş enerjisi sistemleri gibi enerji üretilebilen alanlar kuruluyor.

Devlet üretime teşvik etmek amacıyla enerji üreten firmalara hem kurulum aşamasında maddi destek sağlıyor hem de üretilen enerjinin fazlasını satın alıyor.

Rüzgar Türbinleri

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)

Enerjiyi verimli olarak kullanabilmemize olanak sağlayacak donanım, sistem, izolasyon, yenileme, geliştirme gibi yollarla gereksiz yere kullanılan enerjinin azaltılması, enerji kayıplarının en aza indirilmesi, kullanılan enerjinin geri dönüştürülmesi gibi konuları kapsayan projeler Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP) olarak değerlendirilir. Bu projelere belirli şartlarda ve oranlarda devlet destekleri sağlanır.

Yenilenebilir Enerji Desteği Alabilmek İçin Gerekli Şartlar

  • KDV hariç toplam bedeli en fazla 1 milyon Türk Lirası olan,

  • Geri ödeme süresi 5 yıldan az olan projelere,

  • Proje bedelinin en fazla %30’u hibe olacak şekilde verilmektedir.

Elektrik üreten lisanslı tüzel kişiler haricinde yıllık toplam enerji harcamaları 1000 TEP ve üzerinde olan ticaret ve sanayi odası ayrıca ticaret veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri kapsamaktadır.

KOSGEB Enerji Verimliliği Destekleri

KOSGEB enerji verimliliği adına hibe desteği veriyor. KOBİ’lerin yetkili olan firmalardan enerji verimliliği için alacakları;

  • Detaylı ve ön etüt hizmetlerine,

  • VAP projeleri için alacakları danışmanlık ve enerji yöneticiliği hizmetlerine,

KOSGEB tarafından destek sağlanmaktadır.

KOSGEB’in sağladığı bu desteği 3 sene sürelidir.

KOSGEB 1. ve 2. bölgeler için %50 oranda maddi destek sağlamaktadır. 3. ve 4. bölgelerdeki maddi destek ise %60 oranındadır.

KOSGEB güneş enerjisi desteklerinin maksimum limiti 30 bin lira geri ödemesizdir.

Ön etüt çalışmasında verilen destek miktarı;

200-500 TEP için 1.500 TL

501 TEP ve üzeri için 2.000 TL

Detaylı etüt için destek miktarı;

200-500 TEP için 15.000 TL

501 ve üzeri için 20.000 TL

VAP projesi destek miktarı;

200-500 TEP için 3.000 TL

501 ve üzeri için 5.000TL

Enerji yöneticisi eğitimi desteği;

200 ve üzeri için 3.000 TL

(TEP: Ton eşdeğer petrol anlamına gelmektedir.)

TTGV Güneş Enerjisi Destekleri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından da güneş enerjisi alanında destek sağlanmaktadır. Vakfın amacı enerji verimliliğinin artmasını için gerekli olan maddi engellerin aşılmasına olanak sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda TTGV enerji verimliliğine faizsiz kredi vermektedir.

TTGV enerji verimliliği için olan yatırımlarını 1,5 yıl sürdürmektedir.

Vakıf proje bütçesinin en fazla yarısına kadar kredi verebilmektedir.


Elif Selin Kuş

Elif Selin Kuş

Çevre Mühendisi - C Sınıfı İSG Uzmanı

Sehatek Blog Profili

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hem bina hem sanayi alanında yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Yorum Yap

* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış

İlginizi Çekebilir

KojenerasyonKojenerasyon Sistem

Tüketilen enerji miktarındaki artıştan dolayı enerjinin daha verimli kullanılmasına imkan sağlayan kojenerasyon sistem nedir?

Güneş PanelleriYenilenebilir Enerji ve Uygulama Alanları

Yenilenebilir enerjiye duyulan ihtiyaç ne boyutlardadır? Yenilenebilir enerji hangi alanlarda kullanılabilir durumdadır?