Kalem Kağıt Klavye

Enerji Etüdü Vaka Çalışması: Bankacılık Üssü

Enerji Etüdü Vaka Çalışması: Bankacılık Üssü

Ortalama Okunma Süresi:  6:35

Enerji etüdü, enerji yöneticisi ve ölçüm hizmetlerimiz hakkında mühendislerimizle online toplantı gerçekleştirebilirsiniz.

Toplam inşaat alanı yaklaşık 55000 m2 olan ve çalışan sayısı neredeyse 3800 kişiyi bulan, Marmara Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Türkiye’nin en büyük Bankacılık Merkezlerinden birinde şirketimiz tarafından detaylı enerji etüdü çalışması yapılmış ve tasarruf önerileri geliştirilmiştir.

Saha ölçümleri 2 haftada tamamlanmış olup, ortalama 1 ay süre içerisinde de raporlama çalışması yapılmıştır. Geliştirilen tasarruf önerileri, hem enerji tüketimi hem de maliyet açısından incelenmiş, yapılan hesaplamalara raporda detaylıca yer verilmiştir. Bununla birlikte yatırım maliyetleri ve kendilerini ne kadar sürede amorti edecekleri de hesaplanmış ve ispatlanmıştır.

Bu çalışmada binada bulunan kazanlar, ısıtma üniteleri, soğutma üniteleri, havalandırma üniteleri, pompalar, aydınlatma ve yalıtım başlıkları detaylıca ele alınmıştır.

Etüt çalışması boyunca yapılan ölçümlerde Sehatek Enerji Verimliliği Şirketi’nin envanterinde bulunan cihazlar kullanılmıştır. Çalışmada havalandırma kanallarındaki emiş hızını ölçmek için anemometre, kazanda bacagazı bileşen oranlarını tespit edebilmek adına bacagazı ölçüm cihazı, pompada emiş, çıkış ve kollektörlerdeki basınçları ölçmek için basınç ölçer, elektrikle çalışan cihazların gerçekte ne kadar elektrik harcadıklarını tespit edebilmek adına enerji analizörü, kazan yüzey sıcaklıklarını ölçmek için kızılötesi termometre, aydınlatma armatürlerinin ışık akılarının ölçümü için ışık ölçer, havalandırma sisteminde Delta P basınç farkını ölçmek için pitot tüpü, binanın dış kabuğunda ve ısıtma-soğutma hatlarındaki ısıl kaçakları tespit edebilmek için termal kamera, pompada hatta dolaşan suyun debisini ölçmek için ultrasonik debimetre ve pencerelerin ısıl geçirgenlik katsayısını tespit etmek için U değeri ölçüm cihazı kullanılmıştır.

Bankacılık Üssü Hakkında Genel Bilgilendirme

Tüketilen enerji kaynakları açısından ele alındığında binada aydınlatma, soğutma ve havalandırma sistemleri için elektrik, ısıtma sistemi için doğalgaz kullanılmaktadır.

Mekanik sistemlerin tamamının periyodik bakımlarının yapılmış olduğu, sistemlerin fiziki durumlarının iyi olduğu, iletim hatlarının tamamının yalıtımlı olduğu görülmüştür.

Binada ısıtma grubunda 3 adet kazan, 27 adet 3 fazlı sabit frekanslı pompa ; soğutma grubunda biri yedek olmak üzere 5 adet chiller , 28 adet 3 fazlı pompa bulunmaktadır. Yapılan ölçümlerde kazanların ortalama verimlerinin %92-%93 aralığında bulunduğu, soğutma gruplarına ait soğutma tesir katsayılarının 2,60-2,70 aralığında olduğu tespit edilmiştir.

Binada havalandırma amaçlı 18 adet klima santrali ( AHU ) bulunmaktadır. Bu klima santrallerinin 3 tanesi taze havalı, sabit devirli; 15 tanesi karışım havalı, sabit devirlidir.

Binada toplamda 4 adet trafo, 5 adet orta gerilim hücresi ve 2 adet UPS bulunmaktadır.

Binada 27 adedi ısıtma sisteminde, 28 adedi su soğutma grubunda, olmak üzere toplam 55 adet elektrik motoruyla tahrik edilen pompa bulunmaktadır. Her bir pompanın gücü, emiş basıncı, çıkış basıncı ve debisi ölçülmüştür. Alınan ölçümlere dayanarak her bir pompa grubuna ait verim hesabı yapılmıştır.

Binada aydınlatma amacıyla yaklaşık 15000 fluerosan kullanılmaktadır. Yapılan ölçümlerde bu armatürlerin toplam kurulu gücünün 480 kWh olduğu tespit edilmiştir.

Binanın birim hacim başına duyulan yıllık enerji ihtiyacı, TS825 Standardına göre müsaade edilen rakamdan %80’den daha düşük olduğundan enerji verimliliği endeksine göre A tipi bina (süper enerji verimli bina) kategorisindedir.

Bahse konu merkezde, enerji yöneticisi bulunmaktadır.

Önerilen Tasarruf Tedbirlerinden Bazıları

Tespit edilen ve önerilen tasarruf tedbirlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Binada kullanılan pompaların tamamında frekans sürücüsü olmadığı gözlemlenmiştir. Bu kapsamda pompa gruplarının harcadıkları gerçek güçler ölçülmüş ve verimleri hesaplanmıştır. Pompalarda frekans sürücüsü kullanılması halinde alınacak verimin %64’ten %67’ye çıkacağı yapılan hesaplar neticesinde ispatlanmıştır.

Havalandırma amaçlı kullanılan 18 adet klima santrallerinde yapılan ölçümler sonucu frekans sürücüsü olmadığı ve böylelikle santralin çoğu zaman talep edilenin çok üstünde bir çıkış basıncı sağladığı, böylelikle de düşük verimde çalıştığı tespit edilmiştir. Frekans sürücüsü kullanımı ile verimin %3,5-%4 aralığında artacağı öngörülmüştür.

Ayrıca soğutma grubunda yapılan incelemelerde ön soğutma sisteminin olmadığı ve uygulanabilecek bir ön soğutmayla soğutma tesir katsayısının %10 oranında artırılabileceği, böylelikle elektriksel verimin de artacağı ve tüketilen elektrik enerjisinin ciddi oranda azalabileceği hesaplar sonucunda tespit edilmiştir.

Bina genelinde eski fluerosan tipi aydınlatma armatürlerinin yeni nesil Led armatürlerle değiştirilmesi durumunda tasarruf edilebileceği hesaplarla kanıtlanmıştır. Aynı aydınlatma değerine mevcut armatür sayısının neredeyse 5’te 1’i sayısında Led armatürle erişilebileceği hesaplamalar ile ortaya konmuştur.

Geliştirilen tüm tasarruf önerilerinin ekonomik analizleri yapılmış, amortisman süreleri hesaplanmıştır. Net bugünkü değer yöntemi kullanılarak da yatırımın kabul edilebilir olup olmadığını analiz edilmiştir.

Önerilen Tasarruf Modellerinden Biri Uygulamaya Alındı.

Yukarıda sıralanan tasarruf önerileri içerisinde NBD’ si en büyük olan ve geri ödeme süresi en az olan; aydınlatma armatürlerinin Led olarak değiştirilmesi önerisi, etüt çalışmasının akabinde işletme tarafından hayata geçirilmiştir.

Alınan alternatif pek çok farklı armatür teklifi içerisinden en optimum fiyat/kalite ‘ye sahip armatür fiyatına göre hesaplamalar yapıldığında geri ödeme süresi 2,4 yıl olarak tespit edilmiştir.

Bankacılık Merkezi yöneticileri, uygulamaya esas olarak, hazırlamış olduğumuz enerji etüt raporunu ve hesaplamaları direkt olarak kullanmışlardır. Var olan flouresanların yerine tercih edilen Ledlerin markası ve modeli, yine şirketimizin hazırlamış olduğu rapora ek olarak sunulan alternatif fiyat teklif dosyaları arasından en optimum fiyat/kalite kriterine sahip armatür aynen tercih edilmiştir.

Üstelik işletme gideri olmayıp, sadece ilk yatırım maliyeti gereken bu tasarruf önerisi işletme yöneticileri tarafından çok avantajlı değerlendirilmiştir.

Uygulamanın akabinde, izleme süresinde hesaplara dayanan çıkarımlarımızı kendini doğrulamış, 2,4 yıl olarak tespit edilen sürede proje kendini amorti etmiştir.


Diğdem Karakaş

Diğdem Karakaş

Enerji Sistemleri Mühendisi

Sehatek Blog Profili

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hem bina hem sanayi alanında yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Yorum Yap

* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış

İlginizi Çekebilir

Termal Kamera Ölçüm GörseliTermal Kamera Nedir? Hangi Amaçlarla Kullanılabilir?

Enerji verimliliği çalışmalarında sık sık kullanılan termal kamera nedir? Hangi amaçlar için kullanılır?

ISO 50001

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, konunun uzmanları tarafından belirlenen standartlar ışığında, enerji yönetim sistemi meydana getirilmesini, enerji tasarrufu sağlanmasını, maliyetlerin düşürülmesini ve çevre duyarlılığı yaratan üretim süreçlerinin ortaya çıkarılmasını sağlıyor.