Isı Yalıtım Danışmanlığı

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında yeni yaptırdığınız veya tasarruf amaçlı yalıtım yaptıracağınız binalar için hizmetimizden yararlanın.

Isı Yalıtımı Yapan Çalışan
Doğrulama ikonu

DOĞRU

İşleriniz yönetmeliklere uygun olarak bakanlık yetkili firmamızca hazırlanır.

Hızlı teslimat aracı ikonu

HIZLI

Profesyonel ekibimizle işleriniz zamanında teslim edilir.

guvenilirlik

GÜVENİLİR

Uzman kadromuz ve kontrol mekanizmamız ile hata payı minimuma indirilir.

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hem bina hem sanayi alanında yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Isı Yalıtımı Nedir?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ile yeni binalara çeşitli zorunluluklar getirilmiştir. Bu kapsamda yeni yapılan binalar, TS-825 standardında ve hesaplarında yalıtım yapmakla yükümlüdür. Farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış ortam havası – konut iç havası) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Isı yalıtımı binanın tamamında uygulanabileceği gibi, bölgesel olarak duvar, çatı, pencere, tavan, döşeme ve çatı gibi yüzeylerde uygulanabilir.

Isı Yalıtım Ölçümü Yapan Mühendisler

Isı Yalıtım Raporu Oluşturulmasında Gerekli Ölçüm ve Evraklar Nelerdir?

Gerçekçi sonuçlar elde edebilmemiz için, yalıtım yapılacak bina mutlaka yerinde incelenmelidir.

Bina tüm cepheleri termal kamera ile görüntülenir, termal kamera raporu oluşturulur. Bina tüm cephelerinden birer örnek olacak şekilde duvar yüzeylerinde ısıl geçirgenlik (U=W/m2x K) ısıl geçirgenlik katsayısı) ölçümü yapılır. Bunun sonucunda ısıl geçirgenlik raporu oluşturulur.

Binaya ait mimari ve mekanik projeler temin edilir. Bu bilgiler ışığında, TS 825 İzoder Programı’na veri girişi sağlanarak binanın özgül ısı kaybı ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı belirlenir.

Daha önce bölgesel olarak yalıtım yapılmış ise, (Örneğin dış cephe yalıtımı yok fakat çatı için yalıtım uygulaması yapılmış) ısı yalıtım raporunun temin edilmesi gerekir. Binanın mevcut durumu için (yalıtım öncesi durum) enerji kimlik belgesi düzenlenir ve enerji tüketimleri tespit edilir.

Binanın bulunduğu il, ilçe göz önünde bulundurularak, hangi iklim bölgesi sınırları içerisinde olduğu belirlenir. TS 825 İzoder Hesap Programına göre, duvar, kiriş-kolon, çatı, zemin döşemesi gibi yapı elemanlarının ısıl geçirgenlik değerleri hesaplanır. TS 825 Standartı referans alınarak, binanın bulunduğu iklim bölgesi için, yapı elemanlarında olması gereken ısıl geçirgenlik katsayıları belirlenir. Hesaplamalar sonucunda, farklı yapı elemanları için uygun yalıtım malzemesi ve kalınlığı belirlenmiş olur.

Dış cephe yalıtımında firmanızı seçtikten sonra, firmanız ile teknik anlamda görüşmelerimiz devam edecek ve yalıtım sürecinde her türlü kontrol ve denetim tarafımıza ait olacaktır. Yalıtım süreci bittikten sonra, binanızın enerji kimlik belgesi yeniden düzenlenecek ve doğru bir yalıtım uygulaması sonrasında enerji performans sınıfınız yükselecektir. Bu kontrol teoride, yapılan yalıtımın doğru olduğunun göstergesi olacaktır. Pratikte ise, teknik anlamda yukarıda bahsedilen ölçüm hizmeti tekrarlanır, uygulama hakkında gerçekçi yorum yapılması sağlanır.

Termal kamera ile tüm cephelerden görüntü alınır, mevcut kayıpların görülmemesi beklenir. Duvar yüzeylerinde ısıl geçirgenlik testleri tamamlanır, TS 825 Standartı’na göre olması gereken değerlere yakınlığı kontrol edilir.

Hazırlamış olduğumuz teknik şartname doğrultusunda, yalıtım uygulaması yaptıracağınız firmayı seçme kararı tamamen siz değerli müşterilerimize aittir. Unutulmamalıdır ki ısı yalıtımı ciddi bir iş sürecidir. Ancak uzman firmalarla çalışarak, konfor şartlarınızdan ödün vermeden ciddi tasarruf elde edilebilir.

Isı Yalıtım Hesaplamalarında Kullanılan TS 825 Standartı

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları) tarafından geliştirilen, TS 825 Programı; "TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardını esas alır. Bu program kullanılarak, TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” standardında tanımlanan özgül ısı kaybı ve yoğuşma durumuna yönelik hesaplamalar yapılır ve binanın olması gereken enerji ihtiyacına karşın standartlara ne kadar uygun olduğu belirlenir.

Bu hesap programı; binalarda kullanılacak olan yapı ve yalıtım malzemelerinin tasarım aşamasında TS 825 standardında tanımlanan sınır şartlara uygun olacak şekilde seçilmesini, yerleştirilmesini ve kalınlığının belirlenmesini sağlar. Bu programda; net ısıtma enerjisi ihtiyacı ve yoğuşma durum analizine yönelik hesaplama ve çizelgelerinin oluşturulması gibi kısımlar mevcuttur.

Duvar (dolgu duvar, kolon kiriş), döşeme, çatı uygulamaları:

 • Camyünü [TS 901 / TS 901-1 EN 13162]
 • Tasyünü, [TS 901/ TS 901-1 EN 13162]
 • Genleştirilmiş polistiren (EPS) [TS 7316 EN 13163]
 • Ekstrüde polistiren (XPS) [TS 11989 EN 13164]
 • Poliüretan (PUR) [TS EN 13165]
 • Fenol köpüğü [TS EN 13166]
 • Cam köpüğü [TS EN 13167]
 • Ahşap yünü levhalar [TS EN 13168]
 • Genleştirilmiş perlit (EPB) [TS EN 13169]
 • Genleştirilmiş mantar(ICB) [TS EN 13170]
 • Ahşap lifli levhalar [TS EN 13171]

Yalıtım Camı Üniteleri:

 • Standart yalıtım camı üniteleri [TS 3539; EN 1279]
 • Özel ısı kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri [TS 3539; EN 1279; TS EN 1096]
 • Özel ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri [TS 3539; EN 1279; TS EN 1096]

Teknik (Endüstriyel) Yalıtım:

 • Camyünü, [TS 7232, prEN 14303]
 • Tasyünü, [TS 7232, prEN 14303]
 • Elastomerik kauçuk (FEF) [prEN 14304]
 • Cam köpüğü (CG) [prEN 14305]
 • Kalsiyum silikat (CS) [prEN 14306]
 • Ekstrüde polistiren (XPS) [prEN 14307]
 • Poliüretan (PUR / PIR) [prEN 14308]
 • Genleştirilmiş polistiren (EPS) [prEN 14309]
 • Polietilen köpük (PEF) [prEN 14313]
 • Fenolik köpük (PF) [prEN 14314]

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hem bina hem sanayi alanında yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.