Tokmak

Mevzuatlar

İletişim
 | 

Enerji Kimlik Belgesi ve Enerji Verimliliği
İle İlgili Mevzuatlar

Mevzuat
5627 sayili enerji verimliliği kanunu

Resmi Gazete Tarihi:02.05.2007 Resmi Gazete Sayısı:26510

Mevzuat
Genel aydınlatma kapsaminda led armaturlerin kullanimina iliskin usul ve esaslar

Resmi Gazete Tarihi:27.10.2011 Resmi Gazete Sayısı:28097

Mevzuat
Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:27.10.2011 Resmi Gazete Sayısı:28097

Mevzuat
Binalarda enerji performansı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:20.04.2011 Resmi Gazete Sayısı:27911

Mevzuat
Binalarda enerji performansı yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi:05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı:27075

Mevzuat
Sıvı ve gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarının verimlilik gereklerine dair yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:05.06.2008 Resmi Gazete Sayısı:26897

Mevzuat
Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:14.04.2008 Resmi Gazete Sayısı:26847(Mükerrer)

Mevzuat
Binalarda enerji performansı ulusal hesaplama yöntemine dair tebliğ

Resmi Gazete Tarihi:01.11.2017 Resmi Gazete Sayısı:30227

Mevzuat
5627 sayılı enerji verimliliği kanununun 10 uncu maddesine göre 2018 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin tebliğ (sıra numarası: 2018/1)

Resmi Gazete Tarihi:18.01.2018 Resmi Gazete Sayısı:30305

Mevzuat
Yapı kayit belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar

Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30443

Mevzuat
Enerji verimliliği eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri hakkında tebliğ(sıra no:2012/5)

Resmi Gazete Tarihi:18.09.2012 Resmi Gazete Sayısı:28415

Mevzuat
Enerji verimliliği hizmetlerini yürütecek kurum ve kuruluşlara yetki belgesi verilmesi hakkında tebliğ(sıra no:2012/4)

Resmi Gazete Tarihi:25.07.2012 Resmi Gazete Sayısı:28364

Mevzuat
2008 enerji verimliliği ile ilgili enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı genelgesi(2018/1)

5927 sayılı enerji verimliliği kanunu

Mevzuat
2008 enerji verimliliği yılı ile ilgili başbakanlık genelgesi(2008/2)

Resmi Gazete Tarihi:15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı:26788

Mevzuat
Kamu alımlarında enerji verimliliği konulu genelge

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Mevzuat
Kamu alımlarında enerji verimliliği konulu genelge

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü