Kalem Kağıt Klavye

Trijenerasyon Sistemlerin EKB'ye Etkisi

Trijenerasyon Sistemlerin EKB'ye Etkisi

Ortalama Okunma Süresi:  3:59

Trijenerasyon Nedir?

Doğalgaz veya biyogaz kullanılarak aynı anda elektrik, ısıtma ve soğutma üretimine “Trijenerasyon” denir.  Böylece elektrik, ısıtma ve soğutma aynı anda gerçekleştiği için daha az yakıtla daha çok iş yapılabilmektedir.

Trijenerasyon sistemler, enerji kimlik belgesi (ekb) üzerinde yer alan performans sınıflarına olumlu anlamda etki eder. Yazımın ilerleyen bölümünde trijenerasyon kullanılan ve kullanılmayan yapılar için birer örnek enerji kimlik belgesi (ekb) paylaşacağım.

Trijenerasyon Sistem

Neden Trijenerasyon Kullanılmalıdır?

Trijenerasyon santralinin birçok önemli faydası vardır. İlk olarak ısıtma, soğutma ve elektriğin ayrı ayrı üretildiği ve daha fazla enerji girişi gerektiren, daha fazla ısı ve enerji kaybına neden olan geleneksel yöntemlere göre üretim maliyetlerini azaltmaktadır.

Trijenerasyon santraline sahip olan kuruluş, bütün üretim süreci için şebekeden bağımsız olarak enerji temin edebilmektedir.

Trijenerasyon sistemleri mevsimsel veya sürekli soğutma ihtiyacı olan işletmelere uygulanarak tasarruf ve verimlilik elde edilmektedir.

Trijenerasyon sistemi kojenerasyonu da kapsamaktadır. Kojenerasyondan farkı, elektrik ve ısınmanın yanında soğutma üzerinde de etkisi olmasıdır.

Yani trijenerasyon sistemi, kojenerasyon sistemine göre daha kapsamlıdır.
Trijenerasyonu daha iyi anlatmak ve örnek olması amacıyla aynı projemizi trijenerasyon sistemiyle ve Trijenerasyon sistemi olmadan iki farklı şekilde hesaplattık.

Böylece aynı binanın trijenerasyonlu ve trijenerasyonsuz bina enerji performansı, sera gazı emisyonu ve yenilenebilir enerji kullanım oranını karşılaştırabiliriz. Örnek olarak aldığımız bina 22.000 m2’lik bir üniversite binasıdır.

Hesaplama sonucu verileri aşağıda verilmiştir.

Trijenerasyon Sisteme Sahip Bina İçin Örnek EKB

Trijenerasyon Sistem Sahip Bina EKB'si

Trijenerasyon Sisteme Sahip Olmayan Bina İçin Örnek EKB

Trijenerasyon Sisteme Sahip Olmayan Bina EKB'si

Verilen tabloları karşılaştırırsak; teme

 • Trijenerasyon sisteme sahip olan binamızın, bağlı olmayan binaya göre enerji performans sonucu daha yüksek çıkmıştır.

 • Sera gazı emisyonu trijenerasyonlu binada daha düşüktür.

 • Yenilenebilir enerji kullanım orası ise trijenerasyon bağlı olan binada %14,9 çıkmıştır. Yani binamız %14,9’luk enerji tüketimini trijenerasyon sisteminden kendisi karşılamaktadır.

Trijenerasyon Sistemin Avantajları Nedir?

 • % 90 üzerinde verimlilik

 • Düşük enerji maliyeti

 • Kesintisiz enerji elde etme

 • Yatırımı kısa sürede amorti etmesi

 • Kendi elektriğini üretmesine bağlı olarak ulusal şebekede yüklenmenin daha az olması, iletim ve dağıtım kayıplarının minimuma inmesi

 • Çevre dostu olması

 • Yakıt çeşitliliği (doğalgaz dışında biyogaz, atıklar ve fosillerde kullanılabilmektedir )

 • Tüketim ihtiyacına göre üretim yapılabilmesi

 • Montaj süresinin kısa olması (sadece birkaç günde montaj işlemi yapılabilir)

 • Bakım süresi ve kolaylığı (bakım süresi 1 yıl içinde sadece 1 haftadır)

 • Yüksek erişilebilirlik ve esneklik (Isıtma gerekmeyen tesislerde veya mevsimsel değişikliklerle ısıtmanın belirli bir süre gerekli olmadığı dönemlerde, buhar türbinleri kullanılarak, ortaya çıkan ısıdan bir kez daha elektrik enerjisi üretilebilir)

Trijenerasyon sisteminin başlıca avantajlarındandır. Trijenerasyon doğa ve çevre dostudur. Tüm binalara, iş yerlerine, hastanelere, otellere …vs. uygulanmakta ve kullanılabilmektedir.


Gözde Nur Kurt

Gözdenur Kurt

Metalurji ve Malzeme Mühendisi

Sehatek Blog Profili

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hem bina hem sanayi alanında yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Yorum Yap

* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış

İlginizi Çekebilir

KojenerasyonKojenerasyon Sistem

Tüketilen enerji miktarındaki artıştan dolayı enerjinin daha verimli kullanılmasına imkan sağlayan kojenerasyon sistem nedir?

Rüzgar TürbinleriYenilenebilir Enerji Destekleri - Destek Almak İçin Gerekli Şartlar

Yenilenebilir enerji projelerine devlet desteği var mı? Yenilenebilir enerji destekleri almak için gerekli şartlar nelerdir?