Hemen Arayın

Sehatek Blog

Son Düzenlenme Tarihi: 27-02-2019 09:28:20

Enerji Kimlik Belgesi(EKB) yeni ve mevcut binalar için düzenlenen; soğutma, ısıtma, aydınlatma, sıcak su, havalandırma gibi enerji sistemlerinin bir yıl içerisi...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 27-02-2019 09:28:20

Jeotermal enerji yerin derinlerinde bulunan sıcak bölgelerden yeryüzüne doğru yayılan iç ısı olarak tanımlanır. Özellikle yeraltı suları diğer alanlara göre...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 27-02-2019 09:28:20

Avrupa Birliği yasalarına uyum sürecinde, binaların enerji performansı direktifi kapsamında, 2008 yılında ülkemizde ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 27-02-2019 09:28:20

İnsanların konutlarda, ofislerde, otellerde, eğitim binalarında, sağlık binalarında temel yaşam faaliyetleri olan barınma, yeme, içme ve genel tüketimlerini kar...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 06-03-2020 12:16:47

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, enerjisinin yaklaşık olarak %85’ini ithal ediyor. Fosil yakıtlara bakıldığında ise durum daha da kötüleşiyor. Söz konusu petrol old...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 27-02-2019 09:28:20

Enerji konforlu bir yaşam için; ısınma, aydınlanma ve benzeri ihtiyaçların giderilmesi olmazsa olmazdır. Konutlarımızı ısıtmak, aydınlatmak için, ulaşımımızı sa...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 27-02-2019 09:28:20

Bu sorunun cevabını verebilmek için öncelikle ekb enerji sınıfları hakkında bilgi sahibi olmamız gereklidir. “Enerji kimlik belgesi nedir?” Sorusunun cevabı kon...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 31-12-2018 09:44:53

Enerji, hayatımızın hemen her alanında ihtiyaç duyduğumuz ve bu ihtiyacın giderek artış gösterdiği taleplerden biridir. Örnek ile hayal dünyamızı geliştirelim; ...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 02-09-2019 13:48:22

Enerji Kimlik Belgesi, bir yapının enerjiyi ne kadar verimli kullandığının tespitini yapar. Yapının mimari ve mekanik tesisat projeleri (ısıtma, soğutma, havala...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 31-12-2018 09:46:03

En basit tanımıyla güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemlere fotovoltaik sistemler denir. Bir fotovoltaik sistem 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bunl...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 17-12-2018 11:41:59

Doğalgaz veya biyogaz kullanılarak aynı anda elektrik, ısıtma ve soğutma üretimine “Trijenerasyon” denir.  Böylece elektrik, ısıtma ve soğutma aynı anda gerçekl...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 17-12-2018 11:41:59

Dünyadaki nüfus artışının giderek çoğalması ve teknolojinin de giderek artması sebebiyle enerjiye olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde ülkelerin %80...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 17-12-2018 11:41:59

Elektrik üretiminin geleceğinde durak noktalarında biri olacak güneş enerji santralleri (GES), günümüzde önem kazanmaya başlamış, dünyada ve Türkiye’de giderek ...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 17-12-2018 11:41:59

Enerji verimliliğini bir işi daha az enerji harcayarak kullanılması olarak tanımlayabiliriz. Konutlar için hayat standartlarını artırma, endüstriyel işletmelerd...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 17-12-2018 11:41:59

Her alanda elektrik enerjisine olan ihtiyacımız gün geçtikçe artış göstermekte. Bu ihtiyacın büyük çoğunluğu ise evlerimizde doğuyor. Evlerimizde bu ihtiyacın o...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 02-09-2019 12:30:48

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın enerji politikasında izlediği en önemli yol şüphesiz ki enerji verimliliği çalışmaları ile enerji yoğunluğunu az...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 17-12-2018 11:41:59

Ülkemizin artan enerji tüketimi miktarı enerji tasarrufu çalışmaları üzerindeki ilgiyi giderek artırıyor. 2017 yılında Türkiye’nin tükettiği elektrik bir önceki...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 06-03-2020 11:55:13

2007 yılında 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile hayatımıza giren enerji etüdü kavramı giderek daha önemli hale geliyor. Gelişen teknolojilerle artan ener...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 02-09-2019 12:22:19

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre; Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklar...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 17-12-2018 11:41:59

Enerji verimliliği; yaşam standartı ve hizmet kalitesini değiştirmeden, enerji tüketimin azaltılmasıdır. Aynı ürün çıktısına daha az enerji girdisi ile ulaşılan...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 17-12-2018 11:41:59

Günümüz dünyasında yaşamımızı sürdürebilmek için enerji kullanmak zorunda olduğumuz kati bir gerçektir. Ayrıca enerji ihtiyacımızda sürekli artmaktadır. İşte bu...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 02-09-2019 12:24:28

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) son zamanlarda gündemden düşmeyen en önemli konu. 5627 Sayılı kanun ile tüm yapılar için zorunlu hale getirilmiştir. Enerji Verimli...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 05-11-2018 17:21:24

Enerji kimlik belgesi (EKB) hem yeni hem de mevcut binalar için düzenlenen; soğutma, ısıtma, aydınlatma, sıcak su, havalandırma gibi enerji sistemlerinin bir yı...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 05-11-2018 17:21:24

Günümüzde üretimin ve organize sanayi bölgelerinin artış göstermesi sebebiyle her geçen gün daha fazla elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyoruz. Bu enerji ihtiyac...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 19-11-2019 10:18:59

Son yıllarda herkes tarafından konuşulan, ‘’2020 yılına kadar enerji kimlik belgesi almayan yapılarda hiçbir şekilde alım-satım- kiralama yapılamayacağı’’ yönün...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Enerji verimliliği, yapılan bir üretim veya hizmet için harcanan enerji miktarının üretim kalitesi ve miktarında düşüşe sebep olmadan azaltılmasıdır. Enerji ve...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Günümüzde Enerji Verimliliği hakkında artık birçoğumuz bilgi sahibiyiz. Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kal...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji performans değerini gösteren belgedir. Bu belgenin düzenlenmesi aşamasında ilk ruhsat tarihine dikkat edilmelidir. Binala...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Sıcaklığı 0 Kelvin yani -273 ºC üzerinde olan tüm cisimler etrafına kızılötesi bir enerji yayar. Termal kameralar ise etrafa yayılan bu kızılötesi ışınları görü...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Bildiğimiz gibi doğal enerji rezervlerinin ciddi anlamda azalmaya başladığını günümüzde enerjinin verimli kullanılması son yılların önem arz eden konuları arası...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Enerji tasarrufu, ülkemizde giderek ilgi çeken konular arasında. Peki enerji tasarrufu nasıl sağlanır? Kabaca bir tabir yaparsak doğru uygulanmış ısı yalıtımı i...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:01:39

Isı yalıtımı konusundaki artan ilgi, yatırım ve daha iyiyi yapabilmek adına yapılan araştırmaların miktarını artırdı. Bu araştırmalardan bazıları bize gösteriyo...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Son zamanlarda bir çok yapının ana meselelerinden biri olan yalıtım mevcut binaların büyük bir bölümünde kısmen veyahut hiç yapılmamıştır. Bir binaya yalıtım u...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Günümüz dünyasında enerjinin verimli kullanılmasının gereklilikleri anlaşılmıştır. Bunun başlıca sebebi küresel ısınma, mevsim değişiklikleri ve doğadaki pek ço...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Günümüzde artan nüfusla orantılı olarak tüketilen enerji miktarı da artmış, artan bu ihtiyaç da bizi enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik çalışmalara s...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:00:13

Türkiye’de enerji tüketim sıralaması incelendiğinde binalar ikinci sırada yer almaktadır. Tükenmeyen enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi sayesinde binalar...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Isı yalıtım malzemeleri, binaların enerji kimlik belgesinin hazırlanması sırasında enerji performansını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Peki bu ısı ...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Binalarda ısı yalıtımı, enerjinin verimli kullanımı ve mahal sıcaklık konforu için yapılmaktadır. İnsanların konforlu bir yaşam sürdürebilmeleri için bulundukla...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Ülke olarak enerji ihtiyacımızın ve enerji ithalatımızın (%70 oranında) fazla olmasından kaynaklı enerjinin etkin, enerji kaynaklarının verimli olarak kullanılm...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 01-11-2018 10:08:42

Ülke genelinde gündeme oturmuş bir konuyu değerlendireceğiz hep birlikte. Konumuz İmar Affı ve bilen bilir ciddi sorunlar ve mağduriyetler yaratan aynı zamanda ...

Devamını Oku   >

Son Düzenlenme Tarihi: 25-12-2019 20:21:45

Ülkemizde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik yapılan kanunlar çerçevesinde en acil ve gündemde olan husus Enerji Kimlik Belgesi yani EKB alınmasıdır....

Devamını Oku   >