Kalem Kağıt Klavye

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

Ortalama Okunma Süresi:  6:05

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını teşvik eden yasal düzenlemeler bulunuyor. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun amacı kanunun birinci maddesinde şu şekilde açıklanıyor.

Bu Kanunun amacı; • Enerjinin etkin kullanılması, • İsrafının önlenmesi, • Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, • Çevrenin korunması açısından enerji kaynaklarının korunması, • Enerjinin kullanımı sırasında verimliliğin artırılmasıdır.

Bina ve Enerji Performansı Listesi

Kanun, binalarda, endüstriyel işletmelerde, elektrik enerjisi üretim tesislerinde enerji kaynaklarından verimli şekilde yararlanılmasına dair usul ve esasları kapsıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kanunun uygulanmasını sağlayan resmi kurumdur.

Kanun kapsamında yapılan denetimler ve tespitler sonucunda belli esaslar doğrultusunda idari cezalar uygulanır.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir Zorunlu Mudur?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun Madde 7 F/1/d maddesi Enerji Kimlik Belgesini zorunlu kılar. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği bu maddenin nasıl uygulanacağına dair esasları içerir.

01.01.2011 tarihinden itibaren 50 m2 üzerindeki tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi mecburi kılınmıştır. Enerji Kimlik Belgesi yani kısa adı ile EKB, binaların enerji tüketim ihtiyacını, enerji sınıfını, yalıtım özelliklerini, ısıtma-soğutma sisteminin verimini gösteren resmi bir belgedir.

Enerji sınıfı A ile G arası olarak değerlendirilir. A sınıfı en verimli enerjiyi gösterirken, G sınıfı ise en düşük verimi ifade eder. Standart olarak C sınıfı enerji de, en ideal enerji sınıfını göstermektedir. Yapı kullanma izninin alınabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi olması şarttır. Yeni yapılan binaların enerji sınıfının en az C olması gerekiyor. Aksi halde bu binalara iskân ruhsatı verilmiyor.

Enerji Kimlik Belgesi ile alakalı daha fazla bilgi almak isterseniz de “Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği” başlıklı yazımızı okuyarak, yönetmelik ve diğer hususlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Enerji Verimliliği Kanununun Yaptırımları Nelerdir?

Enerji Verimliliği Kanununun uygulanmasında idari cezalar ve para cezaları devreye girer. Enerji verimliliğin sağlanması için devlet kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında oldukça özenli davranır.

Enerji verimliliğinin arttırılması için tüm binaların enerji sınıfının belirlenmesi ve gereken çalışmaların yapılması gerekir. Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaların resmi işlemleri yapılmaz. Üstelik Enerji Kimlik Belgesi binaların alım-satım ve kiralama işlemlerinde değeri doğrudan etkiler.

• Kanunun yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde yetki belgesi iptal edilir. • Erekli denetimlerin yapılmasına izin verilmemesi halinde, bilgilerin eksik ya da yanlış olması halinde 10 bin Türk Lirası para cezası uygulanır. • Ticari sırları çıkarlarına göre kullananların kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapması yasaklanır. • Bina sahipleri yönetmeliğe aykırı davranıyorsa önce ihtar edilir sonrasında 20 bin Türk Lirası ceza uygulanır. • Kanunun herhangi bir maddesine uygun olamayan belgeler kabul edilmez. • Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalar kiralanamaz ve alınıp satılamaz.

Bu yaptırımların ileriki zamanlarda daha da fazla olacağı görüşleri bulunuyor. Sadece kanun açısından değil enerji verimliliği, doğaya ve insana saygı açından da bu işlemlerin yaptırılması önemlidir.

Enerji Verimliliği Kanunu Nasıl Uygulanır?

Binalarda ve endüstriyel üretim alanlarında enerji verimliliği çeşitli analizlerle ölçülür. Ver analizlerini bu alanda uzman olan kişiler yapar. Bakanlık tespit ve ölçümler yapıp belge vermesi için ilgili kurumları yetkilendirir.

Yapılan ölçümler sonucunda Enerji Kimli Belgesi verilir. Bu belgeyi sadece Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar verebilir. Enerji Kimlik Belgesi 10 yıl geçerliliği olan yasal bir belgedir.

Veri analizlerine göre binanın enerji verimlilik sınıfı düşükse bu konuda çalışmalar yapılmalıdır. Kanunun uygulanmasındaki temel amaç enerji kaynaklarının verimli kullanılmasıdır. Bunun için de yalıtım ve enerji tüketiminin verimli kullanılmasını sağlayan yöntemler bulunur.

Terazi Tokmak ve Yasa Kitapçığı

Yeni yapılan binalarda yalıtım bu nedenle çok önemlidir. Aydınlatma, ısıtma-soğuma ve diğer enerji kullanımlarında verimliliğin arttırılması için devlet teşvikleri de söz konusudur. Enerji verimliliği Koordinasyon Kurulu kanunun her alanda uygulanmasını ve takip edilmesini sağlar. Enerji verimliliği stratejilerinim planlanması ve gerekli önlemlerin alınması kanun kapsamında yürütülür.

Enerji kayıplarının en büyük nedeni olan ısı yalıtımlarının yanlış veya eksik yapılmasıdır. Sehatek olarak sunduğumuz ısı yalıtım danışmanlığı hizmetimizle de bu kayıpların belirlenerek, nasıl tasarruf edileceğine göre destek ve danışmanlık sağlıyoruz. Konusunda uzman ve deneyimli mühendislerimizle görüşerek bina ve tesisiniz için enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları hemen başlatabilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kimlik Belgesi alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu belgeyi tüm bina sahiplerinin alması gerekir. Enerji Kimlik Belgesi veren firmalar bakanlık tarafından yetkilendirilir.

Sehatek, Bakanlık onaylı belge verme yetkisine sahiptir. Dijital olanaklarımızdan yararlanarak hızlı ve kolay şekilde Enerji Kimlik Belgesi alabilirsiniz. Bina alanı ve kullanım amacına göre veri analizleri yapılır ve belge yasal standartlara uygun olarak hazırlanır.

Enerji Kimlik Belgesi hakkında aklınıza takılan tüm soruları bizimle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz danışma hizmetlerimizden istediğiniz zaman yararlanabilirsiniz. Enerji Kimlik Belgesi alırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta belgeyi alacağınız firmanın yetkili olmasıdır. Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiş firmalar dışında bu belgeyi başka hiçbir yerden almamalısınız.


Sevim Nur Ayaz

Sevim Nur Ayaz

Makine Mühendisi

Sehatek Blog Profili

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hem bina hem sanayi alanında yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Yorum Yap

* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış

İlginizi Çekebilir