Enerji Kimlik Belgesi Nedir? BEP Nedir? BEP-TR Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi Nedir? BEP Nedir? BEP-TR Nedir?

Ülke olarak enerji ihtiyacımızın ve enerji ithalatımızın (%70 oranında) fazla olmasından kaynaklı enerjinin etkin, enerji kaynaklarının verimli olarak kullanılmak istenmesi, israfın önlenmesi, çevrenin korunması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEPY) hazırlanmış 5 Aralık 2008 tarihinde yayınlanmıştır. [BEPY Madde 1]

Bu yönetmeliğe göre yeni ve 1000 m² ' den büyük mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesinin olması zorunlu kılınmıştır.

Sehatek: Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine bağlı olarak bir binanın enerji ihtiyacını, enerji tüketim sınıfını, yalıtım özelliklerini, ısıtma ve soğutma sistem bilgilerini içeren bakanlık onaylı belgedir.

Yalnızca yetkili kişi ve kurumlar tarafından düzenlenmekte olup yönetmeliğin hükümlerine uygun şekilde hazırlanmaktadır. Düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl geçerliliğe sahiptir. Ancak binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesi durumunda bir yıl içinde tekrar yenilenir.

Binanın tamamı için hazırlanması şartı bulunmakla birlikte her bir bağımsız bölüm için (Örneğin; bir binada bulunan her daire için) ayrı ayrı düzenlenmesi mümkündür. Binaların alım satım kiralama durumlarında Enerji Kimlik Belgesi olması gerekmektedir.

Bir binaya Enerji Kimlik Belgesi verilebilmesi için o binanın Bina Enerji Performansının (BEP) hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplama is BEP-TR aracılığıyla yapılmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi İnfografik

Bina Enerji Performansı

BEP-TR ile bina enerji performansı belirlenirken öncelikli olarak Enerji Kimlik Belgesi alınacak binanın m² başına düşen yıllık ısıtma-soğutma-aydınlatma-sıcak su-havalandırma için enerji tüketimi belirlenir.

Bu değere bağlı olarak binanın dış ortama olan CO₂ salınımı hesaplanır. Hesaplanan bu değer referans alınan bir binanın değerleriyle karşılaştırılarak A-G arasında bir enerji sınıfına yerleşir.

Enerji Performans Sınıfları

BEP-TR

BEP-TR 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapmasında hazırlanmış bina enerji performansının Türkiye için olan ulusal hesaplama yöntemidir.

Bu yöntem konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller, alışveriş merkezleri ve ticaret merkezleri gibi bina tiplerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performanslarını değerlendirmek için kullanılır.

Bu yazılımla oluşturulan Enerji Kimlik Belgeleri Çevre ve Şehircilik Bakalığının veri tabanında depolanır ve bir takip sistemi ile denetlenir. Bu sistemin kullanıcıları bakanlık, yerel yönetimler, serbest mühendis müşavirler ve enerji verimliliği danışmanlık firmalarıdır.

Bu yazılımda ‘Basit Saatlik Dinamik‘ hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Basit Saatlik Dinamik Yöntemi binaya ait ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını ve bu ihtiyaca karşılık kullanılan sistemlerin tüketimini saatlik olarak hesaplamaktadır.

BEP-TR de yapılan hesaplama sonucunda binanın enerji tüketimini etkileyen tüm parametreleri ele alınarak elde edilen sonuçlar belgelenerek bakanlığa onaya sunulur.

Bu parametreler;

 • Yer ve İklim
 • Geometri
 • Opak Bileşenler
 • Mekanik Sistemler
 • Aydınlatma Sistemi
 • Sıcak Su Sistemi
 • Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemi

Referans Alınan Binadaki Standart Kabuller

Hesaplama sonucu ortaya çıkan veriler en uygun kabullere sahip bir bina ile karşılaştırılırken her iki binanın yukarıda belirtilen aynı parametre özelliklerine sahip olması gerekmektedir.

Ele alınan bina için yapılan hesaplamalırın tümü referans bina içinde yapılmaktadır. Enerji performansı hesaplanan binanın referans bina ile aynı değerlere sahip olması durumunda o binanın Ep değeri 100’ dür. Bu durumda bina değer aralığına göre D ve üzeri sınıfta yer almaktadır.

Enerji Performans Sınıfı Arlıkları

Referans bina, Enerji Performansı hesaplanacak bina ile;

 • Aynı iklim bölgesine
 • Aynı geometrik özelliklere (mimari planı, çatı tipi, kat sayısı vb.)
 • Aynı opak ve saydam bileşenlere (TS 825 standartlarında iklim bölgelerine göre kullanılan yalıtım malzemesi tipi ve kalınlığı)
 • Aynı mekanik sistemlere
 • Referans bina ısıtma sistemi olarak merkezi ısıtma ve yakıt tipi doğalgaz.
 • Referans binada havalandırma sistemi mekanik doğal havalandırma.
 • Referans binada soğutma sistemi konut için bireysel sistem konut dışı yapılar için merkezi sistem olarak
 • Aynı aydınlatma sistemine (aydınlatma tipi ve sayısı)
 • Konut için; %30 kompakt floresan %70 enkandesan
 • Ticari binalar için; %70 tüp floresan %30 enkandesan lamba olarak
 • Aynı sıcak su sistemine
 • Konutlar için; doğalgazlı şofben
 • Konut dışı yapılarda; merkezi sıcak su sistemi olarak
 • Aynı yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemine
 • Referans bina için herhangi bir şekilde yenilenebilir enerji veya kojenerasyon sistemimin bulunmadığı kabul edilmiştir. Bulunması durumunda belgelendirilmesi şartı bulunmaktadır. 

"Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?" sayfamızdan süreç hakkında bilgi alabilirsiniz.


Sevim Nur Ayaz

Makine Mühendisi

Sehatek Blog Profili

Teklif Al

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkili uzmanlara sahip firmamız Sehatek'ten Türkiye'nin her yerinden teklif ve hizmet alabilirsiniz.

Yorum Yap

* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan
* Zorunlu Alan

Henüz Yorum Yapılmamış

İlginizi Çekebilir

2018 İmar Affı ve İmar Affı İçin Gerekli Evraklar

2018 İmar affı ve imar affı için gerekli olan evraklar, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3194 sayılı imar kanunu

Enerji Kimlik Belgesi Veren Firmalar

Tüm Türkiye'de enerji kimlik belgesi veren firmalar var mıdır? Enerji kimlik belgesi almak için yetkili firmalar hangileridir?